• Naziv: ŠTIMEC MARINKO
  • Naselje: Šemovci, 48350
  • Grad/Općina: Virje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTIMEC MARINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 268,71 HRK 1.074,76 HRK
ŠTIMEC MARINKO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.963,05 HRK 3.077,71 HRK
Ukupno 2.231,76 HRK 4.152,47 HRK