• Naziv: PINTAR VESELINKA
  • Naselje: Zdenčac, 43280
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PINTAR VESELINKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 284,30 HRK 1.137,05 HRK
PINTAR VESELINKA EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 1.489,68 HRK 722,22 HRK
PINTAR VESELINKA EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.468,07 HRK 2.767,35 HRK
Ukupno 4.242,05 HRK 4.626,62 HRK