• Naziv: DIVJAK DUŠAN
  • Naselje: Turjanski, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DIVJAK DUŠAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 400,62 HRK 1.602,25 HRK
DIVJAK DUŠAN EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.926,47 HRK 4.588,17 HRK
DIVJAK DUŠAN Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 3.266,34 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.593,43 HRK 6.190,42 HRK