• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ždala, 48332
  • Grad/Općina: Gola
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 173,26 HRK 693,02 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.265,83 HRK 1.984,53 HRK
Ukupno 1.439,09 HRK 2.677,55 HRK