• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kućan Ludbreški, 42230
  • Grad/Općina: Ludbreg
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 104,09 HRK 416,44 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 760,58 HRK 1.192,46 HRK
Ukupno 864,67 HRK 1.608,90 HRK