• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hrženica, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 189,76 HRK 758,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.386,20 HRK 2.173,37 HRK
Ukupno 1.575,96 HRK 2.932,27 HRK