• Naziv: VUKŠIĆ MIRKO
  • Naselje: Adžamovci, 35422
  • Grad/Općina: Rešetari
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKŠIĆ MIRKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 221,10 HRK 884,39 HRK
VUKŠIĆ MIRKO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.615,47 HRK 2.532,50 HRK
Ukupno 1.836,57 HRK 3.416,89 HRK