• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hrženica, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 168,52 HRK 674,22 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.231,51 HRK 1.930,65 HRK
Ukupno 1.400,03 HRK 2.604,87 HRK