• Naziv: LEVATIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Globočec Ludbreški, 42230
  • Grad/Općina: Ludbreg
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEVATIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 289,57 HRK 1.158,07 HRK
LEVATIĆ DRAGUTIN EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.115,29 HRK 3.316,16 HRK
Ukupno 2.404,86 HRK 4.474,23 HRK