• Naziv: VRCELJ MILOŠ
  • Naselje: Buković, 23420
  • Grad/Općina: Benkovac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VRCELJ MILOŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 190,68 HRK 762,57 HRK
VRCELJ MILOŠ EAGF Dopunska premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 209,71 HRK 124,73 HRK
VRCELJ MILOŠ EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 1.390,40 HRK 674,07 HRK
VRCELJ MILOŠ EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.744,02 HRK 1.745,24 HRK
VRCELJ MILOŠ Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 174,38 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.709,19 HRK 3.306,61 HRK