• Naziv: BURIĆ IVKA
  • Naselje: Garešnica, 43280
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BURIĆ IVKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 537,80 HRK 2.151,06 HRK
BURIĆ IVKA EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 3.928,93 HRK 6.159,78 HRK
Ukupno 4.466,73 HRK 8.310,84 HRK