• Naziv: LENIČEK SLAVINKA
  • Naselje: Daruvar, 43500
  • Grad/Općina: Daruvar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LENIČEK SLAVINKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 320,30 HRK 1.281,34 HRK
LENIČEK SLAVINKA EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.340,36 HRK 3.669,32 HRK
LENIČEK SLAVINKA Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 300,07 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.960,73 HRK 4.950,66 HRK