• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gunja, 32260
  • Grad/Općina: Gunja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 133,82 HRK 535,43 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 977,93 HRK 1.533,16 HRK
Ukupno 1.111,75 HRK 2.068,59 HRK