• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Zlogonje, 42255
  • Grad/Općina: Lepoglava
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 150,40 HRK 601,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.098,99 HRK 1.723,08 HRK
Ukupno 1.249,39 HRK 2.324,77 HRK