• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Dapci, 43240
  • Grad/Općina: Čazma
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 192,36 HRK 769,37 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.405,38 HRK 2.203,18 HRK
Ukupno 1.597,74 HRK 2.972,55 HRK