• Naziv: PUŠKARIĆ MIJO
  • Naselje: Zorkovac na Kupi, 47280
  • Grad/Općina: Ozalj
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PUŠKARIĆ MIJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 2.046,59 HRK 8.186,11 HRK
PUŠKARIĆ MIJO EAGF Posebna potpora - Specifična potpora 2015 0,00 HRK 2.836,36 HRK
PUŠKARIĆ MIJO EAGF Premija za krave dojilje 2015 6.214,88 HRK 3.209,85 HRK
PUŠKARIĆ MIJO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 15.997,97 HRK 22.135,13 HRK
Ukupno 24.259,44 HRK 36.367,45 HRK