• Naziv: MAĐERČIĆ DRAGAN
  • Naselje: Ključar, 47220
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAĐERČIĆ DRAGAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 252,13 HRK 1.008,43 HRK
MAĐERČIĆ DRAGAN EAGF Premija za krave dojilje 2015 887,83 HRK 458,55 HRK
MAĐERČIĆ DRAGAN EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.841,84 HRK 2.887,64 HRK
MAĐERČIĆ DRAGAN Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 321,75 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.303,55 HRK 4.354,62 HRK