• Naziv: DOLENEC MARIJA
  • Naselje: Sigetec, 48321
  • Grad/Općina: Peteranec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOLENEC MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 784,35 HRK 3.136,71 HRK
DOLENEC MARIJA EAGF Posebna potpora - Specifična potpora 2015 0,00 HRK 2.836,36 HRK
DOLENEC MARIJA EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 6.583,02 HRK 7.915,95 HRK
Ukupno 7.367,37 HRK 13.889,02 HRK