• Naziv: ĆAĆIĆ MARTIN
  • Naselje: Velika Plana, 53213
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĆAĆIĆ MARTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 200,62 HRK 752,02 HRK
ĆAĆIĆ MARTIN EAGF Dopunska premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 74,90 HRK 38,58 HRK
ĆAĆIĆ MARTIN EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 471,70 HRK 228,70 HRK
ĆAĆIĆ MARTIN EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.626,06 HRK 1.900,60 HRK
ĆAĆIĆ MARTIN Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 1.405,68 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.778,96 HRK 2.919,90 HRK