• Naziv: OBITELJSKI POLJOPRIVREDNI OBRT "CULAK"
  • Naselje: Antunovac, 34543
  • Grad/Općina: Lipik
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OBITELJSKI POLJOPRIVREDNI OBRT "CULAK" EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 4.774,50 HRK 19.087,22 HRK
OBITELJSKI POLJOPRIVREDNI OBRT "CULAK" EAGF Posebna potpora - Specifična potpora 2015 0,00 HRK 18.499,28 HRK
OBITELJSKI POLJOPRIVREDNI OBRT "CULAK" EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 52.443,52 HRK 32.702,26 HRK
OBITELJSKI POLJOPRIVREDNI OBRT "CULAK" Nacionalna potpora Izravna plaćanja u poljoprivredi 2015 19.578,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 76.796,72 HRK 70.288,76 HRK