• Naziv: HURSA RUDOLF
  • Naselje: Stubička Slatina, 49243
  • Grad/Općina: Oroslavje
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HURSA RUDOLF EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 217,96 HRK 872,01 HRK
HURSA RUDOLF EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.592,70 HRK 2.496,96 HRK
Ukupno 1.810,66 HRK 3.368,97 HRK