• Naziv: JUG ZDENKO
  • Naselje: Gornja Pušća, 10294
  • Grad/Općina: Pušća
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JUG ZDENKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 294,85 HRK 1.179,54 HRK
JUG ZDENKO EAGF Premija za krave dojilje 2015 887,83 HRK 458,55 HRK
JUG ZDENKO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.154,42 HRK 3.377,68 HRK
Ukupno 3.337,10 HRK 5.015,77 HRK