• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Viletinec, 42250
  • Grad/Općina: Lepoglava
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 65,80 HRK 262,98 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 480,33 HRK 753,17 HRK
Ukupno 546,13 HRK 1.016,15 HRK