• Naziv: MATKOVIĆ MILAN
  • Naselje: Pagubice, 52402
  • Grad/Općina: Cerovlje
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATKOVIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 396,57 HRK 1.586,35 HRK
MATKOVIĆ MILAN EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.897,50 HRK 4.542,70 HRK
Ukupno 3.294,07 HRK 6.129,05 HRK