• Naziv: VAGAN MARIJA
  • Naselje: Vučak, 49221
  • Grad/Općina: Donja Stubica
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VAGAN MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 173,26 HRK 692,95 HRK
VAGAN MARIJA EAGF Premija za krave dojilje 2015 1.775,66 HRK 917,10 HRK
VAGAN MARIJA EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.265,67 HRK 1.984,38 HRK
Ukupno 3.214,59 HRK 3.594,43 HRK