• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Šibenik, 22000
  • Grad/Općina: Šibenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 98,21 HRK 392,60 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 717,17 HRK 1.124,36 HRK
Ukupno 815,38 HRK 1.516,96 HRK