• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hum na Sutli, 49231
  • Grad/Općina: Hum na Sutli
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 184,49 HRK 737,65 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.347,37 HRK 2.112,39 HRK
Ukupno 1.531,86 HRK 2.850,04 HRK