• Naziv: PETRUŠIĆ FRANJO
  • Naselje: Sela Žakanjska, 47276
  • Grad/Općina: Žakanje
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETRUŠIĆ FRANJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 247,92 HRK 991,69 HRK
PETRUŠIĆ FRANJO EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 496,53 HRK 240,74 HRK
PETRUŠIĆ FRANJO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.011,96 HRK 2.588,97 HRK
Ukupno 2.756,41 HRK 3.821,40 HRK