• Naziv: MILJEVIĆ MILENKO
  • Naselje: Požega, 34000
  • Grad/Općina: Požega
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILJEVIĆ MILENKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 344,98 HRK 1.379,85 HRK
MILJEVIĆ MILENKO EAGF Dopunska premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 172,26 HRK 102,41 HRK
MILJEVIĆ MILENKO EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 1.142,10 HRK 553,70 HRK
MILJEVIĆ MILENKO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.720,96 HRK 3.700,80 HRK
MILJEVIĆ MILENKO Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 329,63 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.709,93 HRK 5.736,76 HRK