• Naziv: BASA DRAGAN
  • Naselje: Jasenice, 23243
  • Grad/Općina: Jasenice
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BASA DRAGAN EAGF Dopunska premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 726,50 HRK 432,03 HRK
BASA DRAGAN EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 4.816,69 HRK 2.335,17 HRK
BASA DRAGAN Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 315,32 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.858,51 HRK 2.767,20 HRK