• Naziv: TOMASOVIĆ MARKO
  • Naselje: Smrdelje, 22319
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMASOVIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 108,98 HRK 435,70 HRK
TOMASOVIĆ MARKO EAGF Dopunska premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 284,61 HRK 169,20 HRK
TOMASOVIĆ MARKO EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 1.886,93 HRK 914,81 HRK
TOMASOVIĆ MARKO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.197,20 HRK 746,52 HRK
Ukupno 3.477,72 HRK 2.266,23 HRK