• Naziv: ĐUKIN KREŠIMIR
  • Naselje: Koprivnica, 48000
  • Grad/Općina: Koprivnica
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐUKIN KREŠIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 276,66 HRK 1.106,63 HRK
ĐUKIN KREŠIMIR EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 2.021,21 HRK 3.168,89 HRK
Ukupno 2.297,87 HRK 4.275,52 HRK