• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Konjsko Brdo, 53202
  • Grad/Općina: Perušić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dopunska premija za ovce i koze - koze 2015 14,98 HRK 8,94 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dopunska premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 89,88 HRK 53,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Premija za ovce i koze - koze 2015 79,48 HRK 38,52 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Premija za ovce i koze - ovce koje nisu mliječne 2015 595,89 HRK 288,89 HRK
Ukupno 780,23 HRK 389,77 HRK