• Naziv: TOPLAK ŠTEFANIJA
  • Naselje: Donje Makojišće, 42220
  • Grad/Općina: Novi Marof
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOPLAK ŠTEFANIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 143,76 HRK 574,95 HRK
TOPLAK ŠTEFANIJA EAGF Premija za krave dojilje 2015 1.740,20 HRK 898,76 HRK
TOPLAK ŠTEFANIJA EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.050,08 HRK 1.646,35 HRK
Ukupno 2.934,04 HRK 3.120,06 HRK