• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Smokvica, 20272
  • Grad/Općina: Smokvica
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2015 302,46 HRK 0,00 HRK
Ukupno 302,46 HRK 0,00 HRK