• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Galović Selo, 47250
  • Grad/Općina: Duga Resa
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora - Specifična potpora 2015 0,00 HRK 472,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Premija za krave dojilje 2015 887,83 HRK 458,55 HRK
Ukupno 887,83 HRK 931,24 HRK