• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Madaraševec, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 185,18 HRK 740,94 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.353,33 HRK 2.121,71 HRK
Ukupno 1.538,51 HRK 2.862,65 HRK