• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Poljica, 21222
  • Grad/Općina: Marina
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 99,20 HRK 396,57 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 724,36 HRK 1.135,68 HRK
Ukupno 823,56 HRK 1.532,25 HRK