• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Velika Ostrna, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 163,09 HRK 652,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.191,54 HRK 1.868,06 HRK
Ukupno 1.354,63 HRK 2.520,35 HRK