• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Beletinec, 42214
  • Grad/Općina: Sveti Ilija
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2015 142,76 HRK 571,12 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program jedinstvenih plaćanja 2015 1.043,12 HRK 1.635,34 HRK
Ukupno 1.185,88 HRK 2.206,46 HRK