Isplate za financijsku godinu 2015.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
1296 GAĆINA IVO Primošten Šibensko-kninska 2015 6.973,25 HRK
1299 MIJAKOVIĆ NADA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 20.685,86 HRK
1300 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2015 4.733,31 HRK
1301 JERKOVIĆ MIRJANA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 14.323,16 HRK
1302 HABULIN ĐURO Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 7.585,72 HRK
1303 NIJE PRIMJENJIVO Petrovsko Krapinsko-zagorska 2015 3.924,87 HRK
1306 TRUPEC MIRJANA Klanjec Krapinsko-zagorska 2015 13.631,61 HRK
1307 NIJE PRIMJENJIVO Konjščina Krapinsko-zagorska 2015 3.015,49 HRK
1308 ĐUNĐUŠ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2015 11.334,36 HRK
1310 NIJE PRIMJENJIVO Preseka Zagrebačka 2015 33,18 HRK
1311 ŠILJIĆ MATE Vis Splitsko-dalmatinska 2015 6.075,53 HRK
1313 MICAK MLADEN Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2015 11.402,16 HRK
1314 GARAJ IVAN Đakovo Osječko-baranjska 2015 7.538,56 HRK
1315 NIJE PRIMJENJIVO Šolta Splitsko-dalmatinska 2015 606,38 HRK
1317 GOLUB BRANKO Mihovljan Krapinsko-zagorska 2015 14.575,01 HRK
1319 KRALJIK VLADIMIR Drenje Osječko-baranjska 2015 17.652,17 HRK
1320 NIJE PRIMJENJIVO Marijanci Osječko-baranjska 2015 3.938,80 HRK
1321 KOVAČIĆ DARKO Magadenovac Osječko-baranjska 2015 5.065,07 HRK
1323 PRITIŠANAC DARKO Đurđenovac Osječko-baranjska 2015 31.490,54 HRK
1324 NOVAKOVIĆ KATICA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 43.283,05 HRK
1325 PROTULIPAC ANĐELKO Križ Zagrebačka 2015 27.741,97 HRK
1326 VARGA IVAN Orehovica Međimurska 2015 15.548,21 HRK
1327 NIJE PRIMJENJIVO Križ Zagrebačka 2015 2.897,73 HRK
1329 KUNOVEC STJEPAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 35.319,48 HRK
1330 MUŽEVIĆ ŽARKO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 10.484,82 HRK
1331 NIJE PRIMJENJIVO Klanjec Krapinsko-zagorska 2015 4.778,55 HRK
1332 MARIČIĆ MILAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 7.507,85 HRK
1333 HERCEG ANKA Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 7.185,17 HRK
1334 NIJE PRIMJENJIVO Levanjska Varoš Osječko-baranjska 2015 2.730,78 HRK
1335 BRČIĆ MARICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 5.620,14 HRK
1336 GRGIĆ IVAN Križ Zagrebačka 2015 16.340,05 HRK
1339 STRNIĆ DRAGUTIN Pisarovina Zagrebačka 2015 7.486,39 HRK
1341 ŠIMENIĆ JELKA Viljevo Osječko-baranjska 2015 12.909,44 HRK
1342 PETROVIĆ ANTUN Donji Miholjac Osječko-baranjska 2015 66.598,20 HRK
1344 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2015 3.591,06 HRK
1356 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2015 4.335,09 HRK
1359 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2015 436,59 HRK
1361 MAJIĆ JADRANKA Supetar Splitsko-dalmatinska 2015 12.432,93 HRK
1362 VUKAS VINKO Trilj Splitsko-dalmatinska 2015 8.342,61 HRK
1364 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2015 4.828,88 HRK
1367 NIJE PRIMJENJIVO Vis Splitsko-dalmatinska 2015 404,25 HRK
1369 REPIĆ SLAVEK Mali Bukovec Varaždinska 2015 38.024,58 HRK
1370 KARUZA MATKO Vis Splitsko-dalmatinska 2015 5.978,23 HRK
1372 NIJE PRIMJENJIVO Šolta Splitsko-dalmatinska 2015 323,40 HRK
1374 DETELIĆ IVICA Slatina Virovitičko-podravska 2015 9.914,85 HRK
1375 PERIŠIĆ MARICA Otočac Ličko-senjska 2015 15.793,48 HRK
1378 MARUŠEVEC MARIJANA Vidovec Varaždinska 2015 20.605,19 HRK
1380 PRESEČKI IVICA Vidovec Varaždinska 2015 8.975,58 HRK
1381 PONOŠ MLADEN Drniš Šibensko-kninska 2015 6.195,55 HRK
1387 NIJE PRIMJENJIVO Rogoznica Šibensko-kninska 2015 2.426,49 HRK
1388 VLAHOVIĆ IVICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 7.232,25 HRK
1391 PETREK VINKO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 20.934,63 HRK
1393 ZOLIĆ ANKA Križ Zagrebačka 2015 18.086,52 HRK
1395 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2015 3.203,97 HRK
1396 NIJE PRIMJENJIVO Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2015 3.881,32 HRK
1397 PAVIČIĆ ŠTEFICA Križ Zagrebačka 2015 5.559,69 HRK
1398 GREGČEVIĆ IVICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 14.470,89 HRK
1401 KNEŽEVIĆ FILIP Drniš Šibensko-kninska 2015 54.530,99 HRK
1402 NIJE PRIMJENJIVO Dvor Sisačko-moslavačka 2015 4.224,09 HRK
1403 BULJAC ILIJA Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 5.835,89 HRK
1404 NAKIĆ MIRKO Unešić Šibensko-kninska 2015 12.151,39 HRK
1407 NIJE PRIMJENJIVO Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2015 2.850,50 HRK
1408 NIJE PRIMJENJIVO Orahovica Virovitičko-podravska 2015 500,00 HRK
1409 NIJE PRIMJENJIVO Vodice Šibensko-kninska 2015 46,13 HRK
1410 ZELJKO IVAN Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2015 7.882,77 HRK
1411 VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM Cestica Varaždinska 2015 11.229,67 HRK
1412 RADOŠ ZVONIMIR Suhopolje Virovitičko-podravska 2015 14.464,28 HRK
1413 NIJE PRIMJENJIVO Ružić Šibensko-kninska 2015 2.372,72 HRK
1415 KUNOVEC VARGA NADA Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 13.051,25 HRK
1416 NIJE PRIMJENJIVO Promina Šibensko-kninska 2015 51,75 HRK
1419 NIJE PRIMJENJIVO Promina Šibensko-kninska 2015 3.071,43 HRK
1421 BARIŠIĆ MARIN Feričanci Osječko-baranjska 2015 31.603,92 HRK
1422 KRANJEC BRANKO Bedenica Zagrebačka 2015 7.930,78 HRK
1423 JELENT MIROSLAV Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 8.954,40 HRK
1424 ELEKTROPOT, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJSKE USLUGE I POLJOPRIVREDU Orahovica Virovitičko-podravska 2015 14.451,71 HRK
1425 ZONJIĆ IVICA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2015 52.418,94 HRK
1426 NIJE PRIMJENJIVO Drniš Šibensko-kninska 2015 1.556,59 HRK
1427 HORVAT KATA Križ Zagrebačka 2015 5.889,62 HRK
1429 MAĐERIĆ ZLATA Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2015 29.127,10 HRK
1431 NIJE PRIMJENJIVO Trogir Splitsko-dalmatinska 2015 2.638,50 HRK
1433 MENĐUŠIĆ DRAGO Drniš Šibensko-kninska 2015 8.762,28 HRK
1434 NIJE PRIMJENJIVO Donji Miholjac Osječko-baranjska 2015 2.803,42 HRK
1436 KUNOVEC ANKICA Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 33.829,07 HRK
1437 ČEŠKOVIĆ MIRNA Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 42.561,05 HRK
1441 KOŽAN IVAN Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 5.618,24 HRK
1442 LEVANIĆ STJEPAN Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2015 6.105,21 HRK
1444 FUGAŠ IVAN Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 10.654,60 HRK
1445 ZOLIĆ JOSIP Križ Zagrebačka 2015 32.063,51 HRK
1446 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 4.468,80 HRK
1447 TUTIĆ FRANJO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 7.266,03 HRK
1448 KLJAK JOSIP Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 23.294,72 HRK
1449 NIJE PRIMJENJIVO Marija Bistrica Krapinsko-zagorska 2015 2.719,88 HRK
1451 KUNEK MIROSLAV Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 7.020,55 HRK
1453 NIJE PRIMJENJIVO Kloštar Ivanić Zagrebačka 2015 2.944,88 HRK
1454 NIJE PRIMJENJIVO Bizovac Osječko-baranjska 2015 2.402,88 HRK
1455 HVIZDAK KATICA Našice Osječko-baranjska 2015 8.255,59 HRK
1456 TKALČIĆ TIHOMIR Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 28.240,33 HRK
1457 REŠETINA NIKICA Opuzen Dubrovačko-neretvanska 2015 38.408,13 HRK
1459 ZETIN MATO Ivanić-Grad Zagrebačka 2015 14.370,34 HRK
1460 PAVLIC MLADEN Križevci Koprivničko-križevačka 2015 19.741,30 HRK
Ukupno rezultata 99081