• Naziv: DRETVIĆ ANDRIJA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRETVIĆ ANDRIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4.877,65 HRK 19.519,62 HRK
DRETVIĆ ANDRIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 8.444,80 HRK 47.853,83 HRK
DRETVIĆ ANDRIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 26.532,91 HRK 29.466,57 HRK
DRETVIĆ ANDRIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
DRETVIĆ ANDRIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 12.581,24 HRK 41.689,05 HRK
Ukupno 56.927,74 HRK 143.593,55 HRK