• Naziv: MATAKOVIĆ MARIJA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATAKOVIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 649,94 HRK 2.600,96 HRK
MATAKOVIĆ MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.368,45 HRK 7.754,55 HRK
MATAKOVIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.535,20 HRK 1.405,69 HRK
MATAKOVIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.283,72 HRK 859,44 HRK
MATAKOVIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.676,29 HRK 1.912,66 HRK
MATAKOVIĆ MARIJA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
MATAKOVIĆ MARIJA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 222,64 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.381,63 HRK 14.533,30 HRK