• Naziv: BABIĆ MARKO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BABIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 482,44 HRK 1.930,92 HRK
BABIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.015,91 HRK 5.756,86 HRK
BABIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.624,51 HRK 2.914,69 HRK
BABIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.695,40 HRK 1.911,81 HRK
BABIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.244,52 HRK 4.123,90 HRK
BABIĆ MARKO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 85,61 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.148,39 HRK 16.638,18 HRK