• Naziv: NIKOLIĆ MARICA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLIĆ MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 567,53 HRK 2.271,10 HRK
NIKOLIĆ MARICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.171,97 HRK 6.641,34 HRK
NIKOLIĆ MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.087,08 HRK 3.428,41 HRK
NIKOLIĆ MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.955,92 HRK 2.205,59 HRK
NIKOLIĆ MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.463,85 HRK 4.850,59 HRK
NIKOLIĆ MARICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
NIKOLIĆ MARICA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 166,38 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.058,12 HRK 19.397,03 HRK