• Naziv: SARIĆ ĐURO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SARIĆ ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 334,06 HRK 1.336,95 HRK
SARIĆ ĐURO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 672,81 HRK 3.812,46 HRK
SARIĆ ĐURO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 775,00 HRK 874,00 HRK
SARIĆ ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.817,33 HRK 2.018,22 HRK
SARIĆ ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.122,82 HRK 1.266,16 HRK
SARIĆ ĐURO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 183,80 HRK 183,80 HRK
SARIĆ ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 861,70 HRK 2.855,45 HRK
SARIĆ ĐURO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.703,70 HRK 12.347,04 HRK