• Naziv: PARAŠILOVAC IVAN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PARAŠILOVAC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 259,45 HRK 1.038,35 HRK
PARAŠILOVAC IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 546,32 HRK 3.095,71 HRK
PARAŠILOVAC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.411,33 HRK 1.567,35 HRK
PARAŠILOVAC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 911,68 HRK 1.028,11 HRK
PARAŠILOVAC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 669,20 HRK 2.217,59 HRK
Ukupno 3.797,98 HRK 8.947,11 HRK