• Naziv: SAMOLOV JOVICA
  • Naselje: Vrhovine, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SAMOLOV JOVICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 7.967,79 HRK 45.151,23 HRK
SAMOLOV JOVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 41,28 HRK 6.001,28 HRK
SAMOLOV JOVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.914,05 HRK 33.513,27 HRK
SAMOLOV JOVICA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2016 225,82 HRK 1.279,64 HRK
SAMOLOV JOVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 5.296,64 HRK 5.972,88 HRK
SAMOLOV JOVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.332,28 HRK 9.253,59 HRK
SAMOLOV JOVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
SAMOLOV JOVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.950,91 HRK 8.904,24 HRK
Ukupno 36.219,91 HRK 115.140,61 HRK