• Naziv: ČOLAKOVAC FRANJO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČOLAKOVAC FRANJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.238,15 HRK 8.956,75 HRK
ČOLAKOVAC FRANJO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.415,97 HRK 25.024,06 HRK
ČOLAKOVAC FRANJO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 12.174,32 HRK 13.520,29 HRK
ČOLAKOVAC FRANJO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ČOLAKOVAC FRANJO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.773,06 HRK 19.129,29 HRK
Ukupno 29.092,64 HRK 71.694,87 HRK