• Naziv: DIDOVIĆ MATO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DIDOVIĆ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 796,25 HRK 3.186,61 HRK
DIDOVIĆ MATO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.676,60 HRK 9.500,68 HRK
DIDOVIĆ MATO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 756,65 HRK 853,28 HRK
DIDOVIĆ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.331,30 HRK 4.810,15 HRK
DIDOVIĆ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.797,96 HRK 3.155,19 HRK
DIDOVIĆ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.053,77 HRK 6.805,60 HRK
Ukupno 12.412,53 HRK 28.311,51 HRK